Service is our driving force

 

 

 

Direct offerte aanvragen

Vergunningen en certificaten

Vergunningen

Al onze transporten en voertuigen voldoen aan de nieuwste wettelijke vereisten conform:

  • Verordening (EG) Nr. 1/2005 VAN DE RAAD, van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van de Verordening (EG) nr. 1255/97
  • Erkenningsnummer BHS HORSES BV / BSS Paardentransporten BV:16511

Onze NVWA-vervoersbedrijfsvergunning (type 2) volgens artikel 11, lid 1 Verordening 1/2005 geldt voor :

  • Diertransporten < 65 kilometer (korte transporten)
  • Diertransporten < 8 uur (korte transporten)
  • Diertransporten > 8 uur (lange transporten)

Onze auto’s zijn RDW-gekeurd en beschikken over de betreffende RDW-certificaten van goedkeuring voor lange transporten conform artikel 18 Verordening (EG), nr.1/2005.

Certificaten en goedkeuringen

NIWO vergunning
Vergunning voor vervoerders

  • Certificaat goedkeuring van het wegvervoermiddel lange transporten 1
  • Certificaat goedkeuring van het wegvervoermiddel lange transporten 2
  • Certificaat goedkeuring van het wegvervoermiddel lange transporten 3
  • Certificaat goedkeuring van het wegvervoermiddel lange transporten 4
  • Certificaat goedkeuring van het wegvervoermiddel lange transporten 5
Bosch Horse Services | Paardentransporten | NVWA
Erkend door NVWA
Bosch Horse Services | Paardentransporten | ISO9001
TÜV
q
CCV
Bosch Horse Services | Paardentransporten | DEFRA
DEFRA
Bosch Horse Services | Paardentransporten | NIWO
NIWO

Lid van de AATA

BHS Horses B.V. is lid van de Animal Transport Association, een internationale non-profit organisatie die het veilige en humane dierentransport ten doel stelt. De ATA is een organisatie met een wereldwijd lidmaatschap van diverse partijen. Zij dienen als hulpmiddel voor diegenen die zich bekommeren om de humane omgang met, en transport van dieren. ATA initieert en bemoedigd de gerelateerde organisaties bij ontwikkeling tot ‘best practices’ voor het transport van dieren.

Al onze transporten en voertuigen voldoen aan de nieuwste wettelijke vereisten conform:
Verordening (EG) Nr. 1/2005 VAN DE RAAD, van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van de Verordening (EG) nr. 1255/97
Erkenningsnummer BHS HORSES BV / BSS Paardentransporten BV:16511
Onze NVWA-vervoersbedrijfsvergunning (type 2) volgens artikel 11, lid 1 Verordening 1/2005 geldt voor :
Diertransporten < 65 kilometer (korte transporten)
Diertransporten < 8 uur (korte transporten)
Diertransporten > 8 uur (lange transporten)
Onze auto’s zijn RDW-gekeurd en beschikken over de betreffende RDW-certificaten van goedkeuring voor lange transporten
conform artikel 18 Verordening (EG), nr.1/2005.