Service is our driving force

 

 

 

Offert förfrågan

Certifikat och tillstånd

Tillstånd

Alla våra transporter och fordon uppfyller de senaste lagkraven i enlighet med:

  • Förordning (EG) Nr. RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under transport och relaterad verksamhet och om ändring av direktiv 64/432 / EEG och 93/11 / EG och förordning (EG) nr 1255 / 97
  • Godkännandenummer BHS HORSES BV / BSS Paardentransporten BV: 16511

Vår NVWA-transportverksamhetslicens (typ 2) i enlighet med artikel 11.1 föreskrift 1/2005 gäller för:

  • Djurtransporter <65 kilometer (korta transporter)
  • Djurtransporter <8 timmar (korttransporter)
  • Djurtransporter> 8 timmar (långa transporter)

Våra bilar är RDW-godkända och har de relevanta RDW-godkännandecertifikaten för långa resor i enlighet med artikel 18-förordningen (EG), nr.1 / 2005.

Vi har alla senaste certifikat och tillstånd som behövs:

NIWO vergunning
Vergunning voor vervoerders

  • Certificaat goedkeuring van het wegvervoermiddel lange transporten 1
  • Certificaat goedkeuring van het wegvervoermiddel lange transporten 2
  • Certificaat goedkeuring van het wegvervoermiddel lange transporten 3
  • Certificaat goedkeuring van het wegvervoermiddel lange transporten 4
  • Certificaat goedkeuring van het wegvervoermiddel lange transporten 5
Bosch Horse Services | Paardentransporten | NVWA
NVWA
Bosch Horse Services | Paardentransporten | ISO9001
TÜV
q
CCV
Bosch Horse Services | Paardentransporten | DEFRA
DEFRA
Bosch Horse Services | Paardentransporten | NIWO
NIWO

ATA

BHS är medlem i Animal Transport Association, som är en non profit organisation med medlemmar över hela världen. Organisationens verkar för human transport av djur. Organisationen tillhandahåller med riktlinjer för att transportföretag som de ska följa för att transportera djur på bästa sätt.