Service is our driving force

 

 

 

Offert förfrågan

Algemene voorwaarden – BHS

KvK BHS Horses BV
73939307

Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, als ook ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Zwolle, laatst gedeponeerde versie. U kunt deze onderaan deze pagina downloaden.

Op onderwerpen die in onze algemene voorwaarden niet worden behandeld,  zijn voor transporten binnen Nederland de Algemene Vervoerscondities (AVC) van toepassing, alsmede de Algemene Veevervoercondities (AVVC). Op internationale transporten zijn de CMR-condities van toepassing, daar waar deze een aanvulling vormen op onze algemene voorwaarden.

Ter aanvulling treft u hier de bovengenoemde bestanden:

Onze algemene voorwaarden
CMR-Condities
Aanvullende betalingsvoorwaarden
Voorwaarden transportverzekering
Algemene vervoerscondities
Algemene veevervoerscondities

Bosch Horse Services | Paardentransporten | Wagenpark